Việc làm đang tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 Chuyên viên kinh doanh 20 Nộp hồ sơ
2 Trưởng phòng kinh doanh 2 Nộp hồ sơ
3 Chuyên viên nhân sự 1 Nộp hồ sơ